Your Cart

Hoe democratisch zijn kinderen als ze zelf een spel mogen maken?

Als je kinderen zelfstandig een spel laat bedenken wordt hun creativiteit gestimuleerd. Kinderen hebben er ook veel lol in. Leuke opdracht dus, maar nog interessanter aan deze opdracht is dat de kinderen al spelende een mini politiek systeem opzetten. In het ene groepje wordt over de spelregels uitgebreid vergaderd, in het andere groepje staat een dominante leider op en in weer een ander groepje gaat het spontaan en vanzelf. Deze observaties zijn prachtig discussiemateriaal en levert een mooi lesje burgerschapsvorming op. Hoe democratisch zouden ze zijn?

Werkwijze

Geef de kinderen een aantal spelelementen. Bijvoorbeeld een handvol magneetletters, 1 pion, 1 dobbelsteen, stiften en een A3 vel papier. Met deze spullen mogen ze een spel bedenken mét spelregels. Laat de kinderen in groepjes van 4 à 5 kinderen werken. Loop ondertussen rond en observeer hoe de kinderen te werk gaan.

Democratie, dictatuur of zelfregulatie?

Elk groepje zal een andere strategie kiezen. In het ene groepje staat een leider op, in het andere ontstaat een democratisch proces waarbij heel lang overlegd wordt en in nog weer een andere groepje zul je zelfregulatie zien. Zelfregulatie zie je bijvoorbeeld bij spreeuwen. Zij weten in hun groep zonder overleg wat te doen terwijl ze geen vaste taakverdeling hebben noch een leider. Maak notities van wat je ziet terwijl de kinderen hun spel bedenken en spelen. Let ook op welke groep het snelste een spel heeft bedacht.

Reflecteren en filosoferen: hoe democratisch was de groep

Als de kinderen uitgespeeld zijn, vertel je aan de kinderen wat je hebt waargenomen. De dictatuur, een democratisch systeem, en de zelfregulatie en misschien nog wel een samenwerkingsvorm. Welke groep had het snelste resultaat? Waar was de sfeer het gezelligst? Waar ontstond het interessantste spel? Kortom: maakt het uit hoe je de regels bepaalt en hoe democratisch je bent?

Lees ook:

Is filosoferen in de klas een invulling van burgerschapsvorming?

Tip

ProDemos heeft allerlei lesmateriaal ontwikkeld om kinderen de principes van een democratie uit te leggen.