Your Cart

Waarom je nooit moet zeggen dat je werk je roeping is

Je werk is niet je roepingIs het je wel eens opgevallen dat alle beroepen waarbij we van een roeping spreken te weinig betaald krijgen?

Het gebruik van het woord roeping impliceert dat je niet perse betaald hoeft te worden. Want dat is het imago dat aan een roeping kleeft: dat je het werk toch wel doet, no matter what.

 

Geroepen door God

Het begrip roeping werd van oorsprong religieus gebruikt. Je wordt geroepen door God om een bepaalde religieuze taak op je te nemen. Dat doe je dan meestal binnen een kerkelijke gemeenschap waarbij kost en inwoning vaak onderdeel van de deal is. Ook is het vaak de bedoeling dat je een sober leven leidt, dat in het teken van God staat. Kortom, een goed salaris heeft de geroepene niet zozeer voor ogen. Hij wil zijn leven in dienst van God stellen.

Roeping voor het onderwijs of de zorg

Het begrip roeping is men later ook breder gaan gebruiken en op andere beroepen gaan plakken. Meestal beroepen waarbij je werk een zekere dienstbaarheid en zorg voor anderen in zich heeft. Denk aan verpleegkundigen en leerkrachten. Het idee dat bij een roeping je salaris ondergeschikt is aan je taak hebben deze beroepskrachten er als ballast bij gekregen.

Culturele sector

Ook in de cultuursector plakken we graag het etiket roeping op vakmensen. Denk aan schrijvers, kunstenaars en muzikanten. Toch is het de vraag of je hier wel kan spreken van een roeping.

Bij een roeping gaat het erom je leven in dienst te stellen van een voor jouw belangrijk doel, zoals toewijding aan God. Terwijl voor schrijvers, kunstenaars en muzikanten hun werk vaak hun passie is. Bovendien bestaat er toch een kans dat je een van die weinige succesvolle kunstenaars bent die er op een gegeven moment wel royaal van kan leven. Voor kunstenaars is er dus altijd hoop op doorbreken. De kunsten geven je bovendien ook een bepaalde heldenstatus en je krijgt als je geluk hebt beloningen in de vorm van applaus of goede recensies. En dat is lekker! Het kan zo verslavend zijn als een duimpje bij je social media post. Dat kan een acceptabele compensatie voor te weinig geld zijn.

Applaus voor je roeping

Misschien dat men daarom in maart 2020 voor de zorg ging applaudisseren. Slim, want zo kon iedereen zijn bewondering uitspreken zonder dat het een belastingverhoging tot gevolg had.

Maar is bewondering wel zo onschuldig? Door te applaudisseren voor de zorg werden verpleegkundigen als helden dan wel heiligen neergezet. Tja, en helden en heiligen doen hun werk toch wel. Ook als je ze slecht betaald. Door iemand tot held te bombarderen ontdoe je hem eigenlijk van menselijke eigenschappen en daarmee ook van menselijke behoeftes en rechten zoals een goed salaris.

Helden met een roeping

Het is dus helemaal niet zo fijn om te worden gezien als een held met een roeping. Het gevolg is immers dat je, als je zo’n held bent en om aandacht vraagt voor je onderbetaling, eindigt als een roepende in de woestijn. Natuurlijk, het heldendom kan je best even een fijn gevoel geven, maar je koopt er aan het eind van de dag geen brood voor.

Daarom zouden we het woord roeping alleen nog in zijn oorspronkelijke betekenis moeten gebruiken: namelijk als geroepen door God om je aan een geestelijke taak te wijden. Verder kunnen we ervan uitgaan dat iedereen voor zijn werk fatsoenlijk betaald wil worden. Dus leg het woord roeping niet aan een ander op én gebruik het zelf ook nóóit als je het over je werk hebt!

Lees ook: ‘Heerlijk moet dat zijn, geen baan maar een roeping’