Your Cart

Privacyverklaring

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Filosovaardig geleverde producten en diensten.

Onder Filosovaardig valt:

www.filosovaardig.nl
www.denkdobbelen.nl

Filosovaardig, gevestigd aan de Peizerweg 97 te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Filosovaardig verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Filosovaardig van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Filosovaardig in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • E-mailadres

Verwerkt Filosovaardig ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Filosovaardig verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Filosovaardig, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Filosovaardig . Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Filosovaardig. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘afmelden’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Filosovaardig gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Filosovaardig zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Filosovaardig zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, hierbij moet zij – in het geval van verkopen –  rekening houden met de eisen die de belastingdienst hieraan stelt.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Filosovaardig verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. U kunt hierbij denken aan onze verzendmaatschappij en betaaldiensten.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Filosovaardig gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies (tbv de winkelwagen)
 • Analytische cookies (Google Analytics)​​​​​​
 • Tracking cookie (Facebook)

Toelichting op het waarom:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie en knoppen om content te delen op social media.  Dit is voor uw gebruiksgemak- en plezier.

– Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

– Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld om te zien of de facebook advertenties van Filosovaardig resultaat hebben. Hiermee verkrijgt www.filosovaardig.nl geen persoonsgegevens tenzij u na het klikken op de facebookadvertentie iets koopt in de webshop van de website. NB Filosovaardig kan alleen voortbestaan en de website www.filosovaardig.nl met al haar informatie en gratis materialen in de lucht houden als ze nieuwe klanten kan werven.

Gedetailleerde informatie over de cookies vind je hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen door in te loggen op uw account of door een gespecificeerd verzoek naar info@filosovaardig.nl te sturen.

Beveiliging

Filosovaardig hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Filosovaardig heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Filosovaardig toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Filosovaardig gebruik maakt van de diensten van derden, zal Filosovaardig in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Beoordelingen – WebwinkelKeur

Voor onze webshop verzamelen wij reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om je naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Echtheid reviews

We vinden het belangrijk dat reviews een zo goed mogelijk beeld geven over onze producten en service. Onze beoordelingen worden daarom, onpartijdig, beheerd door WebwinkelKeur.

Webwinkelkeur heeft maatregelen getroffen om de echtheid van reviews te garanderen. Welke maatregelen dit zijn lees je hier.

Onze klanten worden niet beloond voor het schrijven van reviews. Er worden geen kortingen of andere cadeautjes gegeven. Wij kunnen de reviews niet zelf aanpassen of verwijderen.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Filosovaardig u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@filosovaardig.nl. Als u een account op www.filosovaardig.nl heeft, kunt u daar zelf uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u kunt u zich richten tot Fabien van der Ham, info@filosovaardig.nl, 06-48064402.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 30 oktober 2019