Your Cart

Jeroen legt uit waarom tijdreizen onmogelijk is: ‘Wat als je je eigen vader vermoordt?’

Is tijdreizen mogelijk?“Dat kan helemaal niet, want als je dan je vader vermoordt dan kun je er helemaal niet zijn.” Een plusgroep denkt na over tijdreizen. Kan dat nou wel of niet? Verschillende argumenten worden geopperd, verworpen, verdedigd en bestreden. Het resulteert in een tumult van opgewonden kinderstemmen maar na deze inbreng van Jeroen is het stil. Verbaasd kijkt de groep hem aan.

Jeroen is helemaal opgewonden van zijn eigen idee. “Het klinkt wel raar maar als je terug in de tijd gaat en dan je vader doodt en als je dan weer terug naar de toekomst gaat waar je vandaan komt, dan…

…besta je zelf eigenlijk niet meer omdat je je vader al dood had gemaakt en dan kan je zelf eigenlijk niet meer geboren zijn.” Hij vouwt zijn armen tevreden voor zijn borst over elkaar.

Na een lange stilte weet Feline hier ineens iets tegen in te brengen: “Als je er al voor hebt gezorgd dat een kind in de buik van je moeder wordt ontwikkeld, dat je vader daarna pas dood gaat, dan heb je je vader dus nooit gekend, maar je bent er wel.”

Jeroen schudt driftig zijn hoofd. “Nee, ik bedoel dat als je bijvoorbeeld tien bent en dan ga je veertig jaar terug in de tijd.”

Dan besta je niet

Dit gaat er bij Finn niet in. “Dan besta je ook niet dus dan kun je ook niet tijdreizen dus dat slaat nergens op.”

Jeroen is vastbesloten zijn theorie niet van tafel te laten vegen. “Je snapt het niet, ik ben al geboren en dan ga ik veertig jaar terug tijdreizen en als ik mijn vader dan vermoord, dat klinkt heel raar ja, en dan weer terug naar de toekomst ga, dan kan ik eigenlijk niet zijn gebaard.”

Finn wordt nu echt boos: “Maar je vader, dan zou je dat dus zelf moeten doen! Je zou zelf je vader moeten vermoorden!”

“Ja, ik zeg toch ook dat dat raar is, maar dan klopt het allemaal dus niet meer dus tijdreizen kan niet.”

Tijdreizen met alleen kijkmogelijkheden

“Misschien kun je wel naar het verleden reizen en dan alleen kijken, dat je niets kan doen. Alsof je naar een film kijkt. Dan kun je geen schade aan je eigen leven brengen,” oppert Feline.

“ja, ja,” gaat Jeroen hier gedreven op in, “en dat je ook naar de toekomst kan tijdreizen en kijken, dan betekent dat eigenlijk dat alles al vastligt, of niet?

“Je hebt wel mensen die kunnen zeggen van dan gaat de koningin dood en zo,” voegt Feline toe.

“Ja, je kan dus wel kijken hoe het is gebeurd en hoe het gaat gebeuren, maar je kan het niet veranderen,” vat Jeroen samen.

“Nou,” verzucht Finn opgelucht, “dan kan je vader lekker blijven leven en hoef ik me dus nergens meer druk om te maken want het maakt toch niet uit wat je doet. Lekker makkelijk.” Ontspannen zakt hij onderuit op zijn stoel. Er wordt fanatiek bevestigend geknikt. Er is weer grip op de wereld.

Tot de volgende les dan.

Lees ook: filosoferen met science fiction

Maar niet alleen verhalenschrijvers ook wetenschappers houden zich met tijdreizen bezig.