Your Cart

Niks mis met een beetje chaos in kringgesprekken

Chaos bij kringgesprekken mag! Met mate natuurlijk ;-)Is het bij jouw kringgesprekken wel eens chaotisch? En voel je je daar wat ongemakkelijk over omdat je vaag het gevoel hebt dat je misschien niet de goede vaardigheden hebt? En heb je het gevoel dat je collega’s daar iets van vinden? Dan kan ik je geruststellen want uit onderzoek blijkt dat chaos in gesprekken juist heel goed is voor de taalontwikkeling van kinderen.

‘Kringgesprekken moeten soms een ‘chaotisch’ moment kunnen zijn’, aldus Prof. Piet Van Avermaet, want, zo stelt hij, ‘als kinderen weten wat er gaat gebeuren, dreigt de taal te verdwijnen.’

Open kringgesprekken

Kringgesprekken moeten dus vooral niet voorspelbaar zijn, maar juist open. (Lees hier meer over) Gesprekken waarbij kennis wordt getoetst en dus sturende vragen worden gesteld zijn voor de taalontwikkeling niet speciaal goed. Natuurlijk hebben die om andere redenen wel nut. Maar als het om taal gaat moet de inhoud zo open mogelijk liggen zodat deze niet voorspelbaar is. Dat is bij filosofische gesprekken natuurlijk overduidelijk het geval. Open gesprekken voeren is om meer redenen belangrijk.

Kort geleden verscheen ook een onderzoek van Carolien Frijns (KU Leuven) waaruit dat blijkt. Zij ontdekte dat als je actief-productieve gesprekken met kleuters voert hun taalontwikkeling sneller groeit én dat het goed is voor hun zelfbeeld. Filosoferen is door de open vraagstelling natuurlijk een geweldige manier om invulling te geven aan die actief-productieve manier. Lees meer over dit onderzoek.

In het artikel ‘Zo stel je geen domme vragen‘ lees je meer over hoe je door het stellen van goede vragen kinderen leert denken en hun taalontwikkeling laat groeien.

Andere positieve effecten

Er zijn ook onderzoeken gedaan naar de effecten van filosoferen met kinderen. Daaruit blijkt dat er nog meer positieve opbrengsten te zien zijn naast de taalontwikkeling. Een overzicht van deze onderzoeken vind je bij mijn collega’s van Wonderwhy en bij het Centrum Kinderfilosofie Nederland.

Lees ook

Comments are closed.