Your Cart

Fantasie van kinderen is belangrijk voor hun ontwikkeling

De fantasie van kinderen is vaak groot.Een bed is een piratenschip, het balkon is een tropische regenwoud en de knuffelbeer heeft straf omdat hij met eten heeft gegooid. Dit soort fantasie van kinderen is natuurlijk heel lief en schattig: peuters en kleuters die van alles bedenken, spelen en met fantasievriendjes allerlei avonturen beleven.
Maar behalve schattig, zijn dit soort fantasiespelletjes ook heel belangrijk voor kinderen. Kinderen die de ruimte krijgen om hun fantasie te ontwikkelen, zullen hier de rest van hun leven nog veel voordeel van hebben.

Wat is fantasie eigenlijk?

Voordat we kunnen kijken naar het belang en de voordelen van fantasie bij kinderen, moeten we weten wat fantasie precies is. Simpel gezegd is fantasie het creëren van visuele beelden in ons hoofd. Hierdoor kunnen we allerlei ideeën bedenken en uitwerken, zonder rekening te hoeven houden met de grenzen van de ‘echte’ wereld.[1]

Kinderen ontwikkelen hun fantasie door vrij te spelen. Vrij spelen is spelen zonder (veel) begeleiding of sturing van volwassenen. Vrij spelen kan zonder speelgoed of met ‘open speelmateriaal’, dit is materiaal dat iedere keer weer een andere betekenis kan krijgen en dat de creativiteit prikkelt.[2]

Waarom is de fantasie van kinderen belangrijk?

Cognitief

Een oneindige grenzeloosheid van fantasie is geweldig voor de ontwikkeling van kinderen. Fantasie is eigenlijk ‘outside-the-box’ denken. Het stimuleert het probleemoplossend vermogen van kinderen, het bedenken van nieuwe mogelijkheden en de vaardigheid om dingen vanuit een ander perspectief te zien. Zo leren kinderen zelfs kritisch denken. [3]

Uit een literatuuronderzoek van de Case Western Reserve University in Cleveland bleek dat kinderen tijdens het vrij, rijk aan fantasie en creatief spelen ook oefenen in ‘divergent denken’.[4] Divergente denkers zijn goed in verbanden leggen, hebben een breed perspectief en kunnen op een flexibele manier denken. Uit onderzoek is gebleken dat divergent denken vaak los staat van intelligentie.[5] Ieder kind kan dus divergent leren denken tijdens het fantaseren en spelen. Hier zullen ze als volwassenen ook nog profijt van hebben.

Zo nemen bedrijven en andere organisaties graag divergente denkers in dienst. Divergente denkers brengen namelijk nieuwe en originele oplossingen met zich mee, zijn enthousiaste leerlingen en hebben een breder blikveld. Managers in het bedrijfsleven merken zelfs dat divergente denkers vaak innovatieve en relevante vragen aan klanten stellen, waardoor uiteindelijk de klanttevredenheid stijgt.[6]

Creatief

De fantasie van kinderen kan zich uiten in hun tekeningenBovendien hangt divergent denken vaak samen met creativiteit. Om te meten hoe creatief iemand is, wordt dan ook vaak getest in hoeverre diegene divergent kan denken. Op een Amerikaanse privéschool voor meisjes werd onderzoek gedaan naar de samenhang tussen divergent denken en creativiteit. Eerst werd het speelgedrag van de meisjes met de Affect in Play-schaal beoordeeld. Vervolgens werden ze getest op divergent denken en kregen ze de opdracht om een creatief verhaal te bedenken. Uit dit onderzoek bleek dat kinderen die meer fantasie toonden tijdens het spelen, ook meer fantasie toonden bij het bedenken van verhalen. Hun verhalen waren leuk, creatief en fantasierijk.[7] Kinderen die ‘goed’ kunnen spelen, hebben dus ook veel creativiteit in andere aspecten, zoals het bedenken van verhalen.

Emotioneel

Een grote fantasie draagt ook bij aan de emotionele ontwikkeling van kinderen. Orthopedagoog Michelle Houtman stelt dat fantasie een belangrijke vaardigheid is voor kinderen om allerlei gebeurtenissen te verwerken. Door bepaalde gebeurtenissen na te spelen, krijgen kinderen hier namelijk meer grip op. Zo kunnen ze beter leren omgaan met wat er is gebeurd.[8]

Fantasie zorgt voor meer emotionele beheersing bij kinderenDit blijkt ook uit een onderzoek van de universiteit in Hamilton, Nieuw Zeeland. Hier werden kinderen getest op emotionele beheersing en werden ze geobserveerd tijdens het spelen met hun ouders. Het bleek dat kinderen die meer betrokken waren bij het spel ook een betere emotionele beheersing hadden.[9] Een studie van de New York State University liet zien dat kinderen die veel en graag spelen – en dus hun fantasie gebruiken – ook meer begrip hebben voor hun eigen en andermans emoties.[10]

Sociaal

Fantasie maakt kinderen empatischerDe theory of mind is het vermogen om een idee te vormen van het perspectief van anderen. Dit vermogen brengt het besef met zich mee dat je eigen gedachten, meningen en gevoelens anders kunnen zijn dan die van een ander. De theory of mind hangt dus samen met empathie en is gelinkt aan het vrij spelen van kinderen. Kinderen gebruiken hun fantasie om te spelen dat ze iemand anders zijn. Deze kinderen experimenteren met emoties en hebben ervaringen met in iemand anders schoenen staan. Daardoor tonen deze kinderen sneller empathie.[11]

De fantasie van kinderen heeft dus een heleboel voordelen voor hun ontwikkeling. Het maakt kinderen emotioneel beheerst, creatief, sociaal, empathisch en divergente, kritische denkers. Laten we als ouders, leerkrachten en iedereen die iets met kinderen te maken heeft, ons best doen om de fantasie van kinderen te stimuleren. Dit betekent dat we kinderen soms wat meer vrij moeten laten, maar we ze ook de juiste materialen moeten bieden en ze moeten aanmoedigen en inspireren.

Lees ook

5 tips om de fantasie van kinderen te ontwikkelen

Tips

  • Met het spel Denkdobbelen geef je de fantasie van kinderen zeker een boost! Meer informatie.
  • Je kunt door te Denkdobbelen meer dan 30 activiteiten spelen die de fantasie van kinderen prikkelen.
  • Meer spellen en boeken die de fantasie van kinderen stimuleren vind je hier.

 

[1] Bron: Why imaginative play is important for a child’s development, The Telegraph (29 juni 2018)

[2] Bron: Het belang van vrij spel, Kinderrijk (24 januari 2018)

[3] Bron: Why imaginative play is important for a child’s development, The Telegraph (29 juni 2018)

[4] Bron: S.W. Russ, Play in child development and psychotheraphy: Toward empirically supported practice, Taylor and Francis Group (2004)

[5] Bron: M.A. Runco, Divergent thinking, Abc-Clio (1991)

[6] Bron: SparcIt, Why organizations need divergent thinkers, Medium (20 september 2016)

[7] Bron: J Hoffmann en S.W. Russ, Pretend play, creativity, and emotion regulation in children, Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts (2011)

[8] Bron: Michelle Houtman, Het belang van fantasie voor kinderen, michellehoutman.nl (17 november 2016)

[9] Bron: K.T. Galyer en I.M. Evans, Pretend Play and the Development of Emotion Regulation in Preschool Children, Early Child Development and Care (2001)

[10] Bron: E.W. Linsey en M.J. Colwell, Pre-schoolers’ emotional competence: links to pretend and physical play, Child Study Journal (2003)

[11] Bron: Emma Homan, Why pretend play is important to child development, Pentagon Play UK (27 juni 2016)

[bws_related_posts]