Shopping Cart
hart icoon

Algemene voorwaarden Affiliate Programma van Filosovaardig

Filosovaardig heeft ook een affiliate programma. Zo kun jij ook geld verdienen aan de Webshop Kinderfilosofie van Filosovaardig! Hieronder kun je lezen wat dan de zakelijke afspraken zijn die we maken.

Overeenkomst Affiliate programma Filosovaardig

Door je aan te melden als Affiliate in het partnerprogramma van Filosovaardig (voorlopig met url filosovaardig.nl) (“Programma”), ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”).

Filosovaardig behoudt zich het recht voor om de Servicevoorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en te wijzigen. Alle nieuwe functies die het huidige programma aanvullen of verbeteren, inclusief de release van nieuwe tools en bronnen, zijn onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Voortgezet gebruik van het Programma na dergelijke wijzigingen vormt jouw toestemming voor dergelijke wijzigingen.

Schending van een van de onderstaande voorwaarden zal resulteren in de beëindiging van jouw account en verbeurdverklaring van uitstaande aangesloten commissiebetalingen verdiend tijdens de overtreding. Je stemt ermee in het Affiliate-programma op eigen risico te gebruiken.

Account voorwaarden

Je moet 18 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan dit programma.

Je moet in de EU wonen om een ​​affiliate te zijn.

Je moet een mens zijn. Accounts geregistreerd door “bots” of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.

Je moet je wettelijke volledige naam, een geldig e-mailadres en andere gevraagde informatie opgeven om het aanmeldingsproces te voltooien.

Je login mag slechts door één persoon worden gebruikt – een enkele login gedeeld door meerdere personen is niet toegestaan.

Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van jouw account en wachtwoord. Filosovaardig kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade door niet-naleving van deze beveiligingsverplichting.

Je bent verantwoordelijk voor alle geplaatste inhoud en activiteiten die plaatsvinden onder jouw account.

Eén persoon of rechtspersoon mag niet meer dan één account aanhouden.

Je mag het Affiliate-programma niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden. Je mag bij het gebruik van de Service geen wetten overtreden in je rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten).

Je mag het Affiliate-programma niet gebruiken om geld te verdienen op je eigen Filosovaardig-productaccounts (dit kan het geval  zijn zodra Filosovaardig in de webshop gaat werken met externe verkopers)

Links / afbeeldingen op je site, in je e-mails of andere communicatie

Nadat je je hebt aangemeld voor het partnerprogramma, krijg je een unieke partnercode toegewezen. Het is je toegestaan ​​om links, banners of andere grafische afbeeldingen voorzien van je partnercode, in je e-mails of in andere communicatie te plaatsen. We zullen je, indien nodig, voorzien van richtlijnen, linkstijlen en grafische illustraties die je kunt gebruiken bij het linken naar Filosovaardig.

Om nauwkeurige tracking, rapportage en opbouw van verwijzingskosten mogelijk te maken, bieden we je een unieke partnercode die kan worden gebruikt in alle links tussen je site en Filosovaardig. Je moet ervoor zorgen dat in elk van de links tussen je site en Filosovaardig deze speciale partnercode correct gebruikt is. Links naar Filosovaardig die op grond van deze Overeenkomst op je site zijn geplaatst en die deze speciale partnerscode goed gebruiken, worden “Speciale links” genoemd. Je verdient alleen verwijzingskosten met betrekking tot verkopen op een Filosovaardig-product dat rechtstreeks via Speciale Links plaatsvindt; wij zijn niet aansprakelijk voor het verkeerd typen van je partnercode.

Aangesloten links moeten verwijzen naar de pagina van het product dat wordt gepromoot.

Verwijzingskosten / commissies en betaling

Om met een ​​productverkoop verwijzingskosten te verdienen, moet de klant op de “Speciale link(s)” klikken die vervolgens door ons systeem wordt/en gevolgd. We kunnen alleen commissies betalen voor verkopen die zijn gegenereerd via correct opgemaakte speciale links die automatisch door onze systemen zijn gevolgd.

We behouden ons het recht voor om commissies te diskwalificeren die zijn verdiend via frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden.

De kliks op “Speciale Links” worden gemeten door een Cookie. Deze heeft een cookietijd van 30 dagen. Dat betekent dat als de klant bijvoorbeeld 29 dagen na het klikken op jouw Spciale link nog een keer in de webshop komt en dan pas tot de koop overgaat, de commissie toch voor jou is.

Indien de Klant de Artikelen retourneert en/of betaling daarvan ongedaan wordt gemaakt om wat voor reden dan ook, kan de Partner geen aanspraak (meer) maken op de betreffende commissie en wordt de in behandeling staande commissie afgekeurd in het Partnerprogramma of dient de Partner de reeds ontvangen commissie ter zake aan bol.com terug te betalen. Indien mogelijk wordt dit verrekend met de eerstvolgende betaling.

Jezelf identificeren als een filiaal van Filosovaardig

Je mag geen persbericht uitgeven met betrekking tot deze Overeenkomst of je deelname aan het Programma; dergelijke actie kan leiden tot beëindiging van het programma. Bovendien mag je de relatie tussen ons en jou op geen enkele manier verkeerd weergeven of verfraaien, zeggen dat je onze producten ontwikkelt of zeggen dat je deel uitmaakt van Filosovaardig behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze overeenkomst.

Je mag geen producten kopen via je gelieerde links voor je eigen gebruik. Dergelijke aankopen kunnen (naar eigen goeddunken) leiden tot het inhouden van verwijzingskosten en / of de beëindiging van deze Overeenkomst.

Betalingsschema

Je wordt per kwartaal betaald, in de eerste week van het nieuwe kwartaal over het voorgaande kwartaal.

Klant definitie

Klanten die via dit programma producten kopen, worden als onze klanten beschouwd. Dienovereenkomstig zijn al onze regels, beleidsregels en operationele procedures met betrekking tot klantbestellingen, klantenservice en productverkoop van toepassing op die klanten. We kunnen ons beleid en onze operationele procedures op elk moment wijzigen. We bepalen bijvoorbeeld de prijzen die in rekening worden gebracht voor producten die onder dit programma worden verkocht in overeenstemming met ons eigen prijsbeleid. Productprijzen en beschikbaarheid kunnen van tijd tot tijd variëren. We zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om juiste informatie te presenteren, maar we kunnen de beschikbaarheid of prijs van een bepaald product niet garanderen.

Jouw verantwoordelijkheden

Je bent als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de werking en het onderhoud van je site en voor alle materialen die op je site verschijnen. Je bent bijvoorbeeld als enige verantwoordelijk voor:

– De technische werking van je site en alle bijbehorende apparatuur

En je moet:

– Ervoor zorgen dat de weergave van speciale links op je site niet in strijd zijn met een overeenkomst tussen jou en een derde partij (inclusief maar niet beperkt tot beperkingen of vereisten die aan je zijn gesteld door een derde partij die jouw site host)

– De nauwkeurigheid, waarheid en geschiktheid van materialen die op je site zijn geplaatst (inclusief, onder andere, alle Product-gerelateerde materialen en alle informatie die je opneemt in of in verband brengt met Speciale Links)

– Ervoor zorgen dat materialen die op je site zijn geplaatst, geen inbreuk maken op of inbreuk maken op de rechten van derden (inclusief bijvoorbeeld auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten)

– Ervoor zorgen dat op je site gepost materiaal niet lasterlijk of anderszins illegaal is

– Ervoor zorgen dat je site voldoet aan de Privacy wetgeving.

Naleving van wetten

Als voorwaarde voor je deelname aan het programma, ga je ermee akkoord dat je, terwijl je een programmadeelnemer bent, je zult houden aan alle wetten, verordeningen, regels, voorschriften, bestellingen, licenties, vergunningen, beslissingen of andere vereisten van overheidsinstanties die nu van kracht zijn of later van kracht worden gedurende de tijd dat je een deelnemer aan het Programma bent. Zonder de voorgaande verplichting te beperken, stem je ermee in dat je als voorwaarde voor je deelname aan het Programma voldoet aan alle toepasselijke wetten die van toepassing zijn op marketing-e-mail en anti-spam wetten.

Duur van de overeenkomst en het programma

De looptijd van deze Overeenkomst begint bij onze aanvaarding van je programma-aanvraag en eindigt wanneer deze door een van beide partijen wordt beëindigd. Jij of wij kunnen deze Overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen, met of zonder reden, door de andere partij schriftelijk in kennis te stellen. Bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, zul je onmiddellijk stoppen met het gebruik van, en van je site verwijderen, alle links naar https://www.filosovaardig.nl, en al onze handelsmerken, handelskleding en logo’s, en alle ander materiaal dat door of namens ons aan jou is verstrekt ingevolge dit verband of in verband met het Programma. Filosovaardig behoudt zich het recht voor om het programma te allen tijde te beëindigen. Na beëindiging van het programma betaalt Filosovaardig alle openstaande inkomsten.

Beëindiging

Filosovaardig heeft naar eigen goeddunken het recht om je account op te schorten of te beëindigen en elk en al huidig ​​of toekomstig gebruik van het Programma, of enige andere Filosovaardig-service, om welke reden dan ook, te weigeren. Een dergelijke beëindiging van de Service zal resulteren in de deactivering of verwijdering van je Account of je toegang tot je Account, en het verlies en het opgeven van alle potentiële of te betalen commissies in je Account als deze werden verdiend door frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden. filosovaardig.nl behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en om welke reden dan ook service te weigeren.

Relatie tussen partijen

Jij en wij zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze Overeenkomst zal een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, vertegenwoordiger of arbeidsrelatie tussen de partijen tot stand brengen. Je bent niet bevoegd om namens ons aanbiedingen of verklaringen te doen of te accepteren. Je zult geen enkele verklaring afleggen, hetzij op je site of anderszins, die redelijkerwijs iets in deze Sectie zou tegenspreken.

Disclaimers

We geven geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot het programma of producten die via het programma worden verkocht (inclusief, zonder beperking, garanties van fitness, verkoopbaarheid, niet-inbreuk of impliciete garanties die voortvloeien uit een uitvoering, uitvoering of handelsgebruik). Bovendien kunnen wij niet beweren dat de werking van Filosovaardig ononderbroken of foutloos zal zijn en zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onderbrekingen of fouten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De Partnerprogramma voorwaarden en het partnerschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Onafhankelijk onderzoek

Met het aanvaarden van deze overeenkomst erken je dat je deze overeenkomst hebt gelezen en akkoord gaat met alle algemene voorwaarden.

De waardering van www.filosovaardig.nl/webshop-kinderfilosofie/ bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.4/10 gebaseerd op 257 reviews.